Problem med filters I repeating group

Är det någon svensk därute som skulle kunna hjälpa mig med ett litet problem som uppstått som jag inte lyckas lösa. Problemet har med filters I repeating group att göra. Swisha 100 kr till den som kan hjälpa mig med problemet

This topic was automatically closed after 70 days. New replies are no longer allowed.