Bubble fans in Sweden

Hej!

Finns här fler svenskar som är intresserade av Bubble? Jag har skapat en FB-grupp för alla som är intresserade av NoCode (bland annat Bubble). Vi är några stycken som är där redan men vi vill gärna bli fler!

Varmt välkommen att ansluta!

https://www.facebook.com/groups/689111308220227/

1 Like